INFORMATOR WĄSKA

Przypominamy, że opłaty eksploatacyjne naliczamy za miesiąc z dołu nie pobierając zaliczek. Prosimy o terminowe regulowanie należności w przypadku zaległości są naliczane odsetki.

Informacje można przekazywać e-mailem:  czyzkowko@sim.bydgoszcz.pl;
faxem 52 328 74 41, osobiście
lub poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie.

Wszystkich mieszkańców prosimy o zwracanie uwagi na zamykanie drzwi wejściowych do mieszkań, klatki schodowej oraz furtki wejściowej szczególnie w porze wieczorowej i nocnej. Najlepszym zabezpieczeniem przed włamaniem i kradzieżą jest PRZECIWDZIAŁANIE! PAMIĘTAJMY O TYM SPRAWDZAJĄC DOSTĘPNOŚĆ DO SWOJEJ KLATKI, PIWNICY I INNYCH POMIESZCZEŃ.

Telefony alarmowe:
POGOTOWIE RATUNKOWE 999,
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991,
STRAŻ POŻARNA 998,
POGOTOWIE GAZOWE 992,
POLICJA 997,
POGOTOWIE WOD – KAN 994,