banner
banner

tel. 52 328-74-41
ul. Karolewska 17, 85-420 Bydgoszcz

czyzkowko@sim.bydgoszcz.pl

ul. Łobżenicka - Komunikaty

Prośba do wszystkich właścicieli o przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie o własności lokali, dotyczących części wspólnych. Zgodnie z Art. 13. 1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

Przypominamy Państwu, że między innymi, klatki schodowe są nieruchomością wspólną i nie wolno na nich przetrzymywać prywatnych przedmiotów. Poza estetyką należy też pamiętać, o tym że korytarze są również drogą przeciwpożarową i muszą zapewniać bezpieczną drogę ewakuacyjną dla wszystkich mieszkańców.

Przypominamy, że na Państwa osiedlu są wyznaczone miejsca dla dokarmiania bezpańskich zwierząt dlatego prosimy nie dokarmiać ich bezpośrednio przy budynkach. Między krzewami, na terenach zielonych oraz na placach zabaw zalegają resztki jedzenia, co nie jest łatwe do sprzątania, a przy wyższej temperaturze staje się miejscem gdzie łatwo o bakterie i zarazki. Niedługo dzieci będą chciały korzystać z tym miejsc, bo przecież dla nich i dla Państwa miejsca te powinny służyć.

 


  Przekazujemy poniżej dwie informacje dotyczące zmian stawek od 01-01-2020r. za wodę i kanalizację oraz opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi w Bydgoszczy.
1. W dniu 27 listopada 2019 r. na Sesji Rady Miasta Bydgoszczy Radni podjęli uchwałę o ustaleniu nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców Bydgoszczy oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1.01.2020 r. będzie wynosić:

- 22 zł od osoby miesięcznie w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

 

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie- poinformowały, że za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku obowiązywać będą w Bydgoszczy następujące taryfy: za m3 wody zapłacimy   5,15 zł brutto,  za m3 ścieków  5,27 zł brutto. Zmianie nie ulegnie  stawka opłaty abonamentowej w zł.


Komunikat

Właścicieli lokali prowadzących firmy z zakresu wykończenia mieszkań zapraszamy do współpracy w formie ofert rabatowych dla kupujących mieszkanie w SIM. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numer 52 3731083 lub na e-mail mzygowska@sim.bydgoszcz.pl

Z poważaniem

Małgorzata Zygowska


Administrowanie Budynkami „SIM” spółka z o.o.
85-420 Bydgoszcz, ul. Karolewska 17
NIP: 9671352630 REGON: 341212956 KRS: 0000402933
KAPITAŁ ZALOŻYCIELSKI 509.000,00 PLN
Spółka Administrowanie Budynkami SIM w 100% należy do Spółdzielni Mieszkaniowej SIM