banner
banner

tel. 52 328-74-41
ul. Karolewska 17, 85-420 Bydgoszcz

czyzkowko@sim.bydgoszcz.pl

ul. Łobżenicka - informator

Informujemy Państwa, że w dniu 13 listopada 2015 roku, Decyzją Wojewody uprawomocniło się pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego Z-3. Będzie to ostatnia inwestycja zamykająca prace na terenie osiedla przy ul. Łobżenickiej. Budynek, który powstanie w Państwa sąsiedztwie, oferował będzie niepowtarzalne wykończenie utrzymane w stylu Art Deco. Do wyłącznej dyspozycji właścicieli lokali oddana zostanie siłownia. O terminie przystąpienia do budowy będziemy Państwa informować na bieżąco. Zapewniamy, że zrobimy wszystko aby czas budowy był dla Państwa jak najmniej uciążliwy. Z wyrazami szacunku Zarząd Spółki Samodzielna Inicjatywa Mieszkaniowa „SIM” sp. z o.o.

 
Zaliczki dla wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych naliczane są na podstawie zatwierdzonych planów gospodarczych na dany rok, płatnych na konto każdej Wspólnoty Mieszkaniowej z góry, do 10 dnia kazdego miesiąca.Raz na kwartał rozliczane jest zużycie wody i kanalizacji.Prosimy o terminowe regulowanie należności, w przypadku zaległości naliczane są odsetki.Informacje można przekazywać e-mailem:  czyzkowko@sim.bydgoszcz.pl;
faxem 52 328 74 41, osobiście
lub poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie.I


Wszystkich mieszkańców prosimy o zwracanie uwagi na zamykanie drzwi wejściowych do mieszkań, klatek i piwnic, szczególnie w porze wieczorowej i nocnej. Najlepszym zabezpieczeniem przed włamaniem i kradzieżą jest PRZECIWDZIAŁANIE! PAMIĘTAJMY O TYM SPRAWDZAJĄC DOSTĘPNOŚĆ DO SWOJEJ KLATKI, PIWNICY I INNYCH POMIESZCZEŃ.

W imieniu mieszkańców zwracamy się z prośbą o prawidłowe parkowanie pojazdów na terenach osiedli.

 


Telefony alarmowe:

POGOTOWIE RATUNKOWE 999,
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991,
STRAŻ POŻARNA 998,
POGOTOWIE GAZOWE 992,
POLICJA 997,
POGOTOWIE WOD – KAN 994,Administrowanie Budynkami „SIM” spółka z o.o.
85-420 Bydgoszcz, ul. Karolewska 17
NIP: 9671352630 REGON: 341212956 KRS: 0000402933
KAPITAŁ ZALOŻYCIELSKI 509.000,00 PLN
Spółka Administrowanie Budynkami SIM w 100% należy do Spółdzielni Mieszkaniowej SIM